Szakdolgozattal kapcsolatos információk

 

Bírálók részére (hallgatónak nincs teendője ezzel kapcsolatban):

bírálati űrlap (magyar); bírálati útmutató (magyar)

assesment sheet;  criteria for assesment

 
Szakdolgozat feltöltési útmutató 2017 


Határidők

 

2017/18-as tanév őszi félév

Szakdolgozat/diplomamunk a leadása (nyomtatott és elektronikus - http://lib.sze.hu is):
2017. december 11. hétfő 14 óra. Ha a hallgató postán küldi, akkor a december 11-én feladott dolgozatot is el kell fogadni.
Csak az elektronikusan feltöltött szakdolgozat adható le.

A záróvizsgára jelentkezés határideje: 2017. november 30. - december 14.

A szakdolgozatok leadásának helyszíne:

Oroszné Hank Katalin, 9024 Győr, Liszt Ferenc u. 42 I. emelet 156. iroda

Ha a szakdolgozatot postán adják fel, akkor az Egyetem és a Kar neve mellett szíveskedjenek a belső konzulens nevét is feltüntetni a borítékon.
Aki az abszolutóriumot követő félévben, vagy későbbi félévben ír szakdolgozatot vagy tesz záróvizsgát (tehát hallgatói jogviszony nélkül), annak fizetési kötelezettsége van. A részletekről a tanulmányi ügyintézők tudnak tájékoztatást adni.

Diplomaátadó ünnepély:  2018.02.09 (péntek) 14 óra, Városi Egyetemi Csarnok

Általános információk

 

A szakdolgozat elkészítésére, így a szakszeminárium kurzus felvételére legkorábban a mintatanterv szerint megjelölt félévben van lehetőség, gyakorlatilag abban a félévben célszerű felvenni a tantárgyat és készíteni a szakdolgozatot, amelyik félévre az összes hátralévő kreditet és tantárgyat fel tudják venni, azaz várhatóan végeznek (abszolutórium szereznek) az adott félévben.
A regisztráció a szakdolgozat megírásának félévét megelőző vizsgaidőszak végén kezdődik - pontos adatok mindig a határidők rész alatt láthatók.
Aki bejelentkezett szakdolgozat írásra valamely félévben, de nem nyújtott be szakdolgozatot, akkor arra a félévre, amikor szándékozik folytatni, újra be kell jelentkeznie. A benyújtott és elégtelentől különböző érdemjegyre bírált szakdolgozatot a benyújtástól számított három évig nem lehet újra írni, a három év leteltével viszont mindenképpen új szakdolgozatot kell készíteni, tehát akkor regisztrálni is kell.

A dolgozatot az alábbiak szerint kell elkészíteni:

 

Csak leíró jellegű dolgozat nem fogadható el, a szakdolgozatnak elemzést kell tartalmaznia, amely primer kutatáson vagy szekunder kutatáson alapul.

A szakdolgozat szakmai kérdéseivel kapcsolatosan a belső konzulens nyújt részletesebb szakmai útmutatást, kérdéseiket hozzá szíveskedjenek intézni.

A dolgozat akkor adható be, ha a belső - és ha van, akkor a külső konzulens - a beadást aláírásával igazolja a diplomamunkába bekötött adatlapon. Az aláírásokat a hallgató szerzi be. 


A szakdolgozat terjedelme – mellékletek nélkül - felsőoktatási szakképzésen legalább 25, legfeljebb 40 oldal, alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal, mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.
A szakdolgozatot 1 nyomtatott – környezetvédelmi okokból javasoljuk a kétoldalas nyomtatást -, bekötött példányban (a konzulens(ek) által aláírva) kell leadni és a könyvtári elektronikus felületre feltölteni (http://lib.sze.hu). (A határidő ugyanaz.)

Ha nem találnak itt kérdésükre választ, akkor szíveskedjenek Oroszné Hank Katalin, igazgatási ügyintézőhöz fordulni a oroszne.hank.katalin@sze.hu e-mail címen.

A szakdolgozatot a belső konzulens és egy külső bíráló is értékeli (őt a belső konzulens javaslatára a dékáni titkárság kéri fel, nem lehet azonos a külső konzulenssel). A külső bírálatot beérkezés után a hallgatónak a regisztrációkor megadott e-mail címére elküdjük vagy a Neptun rendszerbe feltöltjük. A belső értékelést nem tudjuk továbbítani. A végső eredményről a két javasolt értékelés figyelembevételével a záróvizsga bizottság dönt (nem jelent egyértelmű átlagolást!!)

 

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Eseménynaptára

Téli ünnepi nyitvatartási rend 2017. december 23. - 2018. január 1.
Munkaszüneti nap 2017. december 25. - 2017. december 26.
Munkaszüneti nap 2018. január 1.

Gyorslinkek

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!