Dr. Bakonyi István kitüntetése

Dr. Bakonyi István, Tanszékünk munkatársa Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésében részesült.

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus 18-án a Pesti Vigadóban. A miniszter hangsúlyozta: a díjazottak Magyarország hozzáadott értékei, az az emberi többlet, amely képes pótolni a hiányzó nyersanyagot, tőkét, infrastruktúrát. A tárca vezetője kiemelte: szükség van személyes példaképekre a közösségépítésben. Kitüntetést kapni felelősség, mert példaképként is meg kell állniuk a helyüket a közösségben. A kitüntetés rang, mert a közösség döntése áll mögötte, de felelősség is, hiszen a kitüntetetté a nemzet bizalma – tette hozzá.

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Bakonyi István, az MTA doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa.

Dr. Bakonyi István, a győri Széchenyi István Egyetem professzor emeritusa több mint öt évtizede dolgozik a hazai felsőoktatásban. Aranydiplomáját az ELTE rektorától 2012-ben vette át. Három évtizeden át a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen általános és szakmai orosz nyelvet tanított, dolgozott tanszékvezetőként, intézetigazgatóként és dékán-helyettesként.
Kandidátusi disszertációjában összegezte a vizualitás, különösen az oktatófilmek hatását a nyelvpedagógiában. Kutatásait később több tankönyvbe, egyetemi jegyzetbe ültette át, illetve monográfiákban, több mint száz cikkben és tanulmányban fejtette ki.
A 2002-ben megvédett MTA doktori disszertációjában összefoglalta a másfélszáz- éves hazai orosznyelv-oktatás módszertani alapelveit, perspektíváit, különösen a szakmai tantárgyak idegen-nyelvű oktatásának tapasztalatait, s felvázolta jövőképét. Az elmúlt három évtizedben közel ötven doktori értekezés elkészítésénél volt témavezető, a disszertáció védésekor bizottsági elnök, illetve opponens.

Bakonyi István az elmúlt évtizedekben tanszékvezetőként is sokat tett a győri Széchenyi István Egyetem, elsősorban a Nyelvi Tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak bővítéséért, tekintélyének növeléséért. Tanszékén az oktatók többsége tudományos (PhD) fokozatot szerzett. A Nyelvi Tanszék hagyományos nyelvoktatását nyelvtudományi kutatásokkal bővítette, amelynek eredményeit az Egyetem azóta is eredményesen alkalmazza.
A Széchenyi István Egyetemen az 1990-es évek második felében Bakonyi István szorgalmazta a közgazdász-képzésben a kultúrgazdász szakirány beindítását. Ez az EU igényeinek megfelelő, kommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésével előfutára volt a Széchenyi István Egyetemen és több hazai felsőoktatási intézmény kínálatában is népszerű nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi kommunikációs szakoknak.
Felsőoktatási tevékenysége során Bakonyi István a budapesti hagyományokat követve több, kiemelkedő színvonalú nemzetközi konferenciát szervezett Győrött. Szerkesztésében több konferencia anyaga önálló tanulmánykötetekben is megjelent. Ezek átfogó képet adtak a hazai és főként a győri oktatók tudományos kutatásairól.

Az elmúlt évtizedek során számtalan hazai és külföldi egyetemen, kongresszuson és konferencián tartott orosz illetve német nyelven előadást nyelvpedagógiai kutatásairól. Az utóbbi években a mesterszakos közgazdász-hallgatók részére, nagy érdeklődés mellett indított előadássorozatot az orosz mentalitás metamorfózisa témakörben.
1994 és 2003 között az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Világszövetségének (MAPRJAL) elnökségi tagja, kincstárnoka volt, 2007-től ismét az Elnökség tagjaként dolgozik. 1994-től napjainkig jelenleg is a Magyarországi Egyesület (VAPRJAL) főtitkári teendőit látja el.
2006 márciusában Budapesten V. V. Putyin orosz elnök a magyar-orosz kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztéséért végzett több évtizedes, kiemelkedően eredményes munkájáért tüntette ki Puskin Emlékéremmel.
Bakonyi István azóta is fáradhatatlanul munkálkodik a hazai nyelvpedagógia, elsősorban a szakmai orosznyelv-oktatás fejlesztésén, a hazai és orosz egyetemekkel való kapcsolatok bővítésén.
A Széchenyi István Egyetem és természetesen Tanszékünk a továbbiakban is számít Bakonyi István hatékony és eredményes munkájára.

Forrás: http://uni.sze.hu/magyar-erdemrend-tisztikereszt-polgari-tagozat-kituntetesben-reszesult-dr-bakonyi-istvan

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Gyorslinkek

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!