Szakdolgozattal kapcsolatos információk

 

Bírálók részére (hallgatónak nincs teendője ezzel kapcsolatban):

bírálati űrlap (magyar); bírálati útmutató (magyar)

assesment sheet;  criteria for assesment

 
Szakdolgozat feltöltési útmutató 2017 

Útmutató a neptunba feltöltött szakdolgozatbírálat megtekintéséhez

Határidők

 

2018/19-es tanév őszi félév

Szakdolgozat/diplomamunk a leadása (nyomtatott és elektronikus - http://lib.sze.hu is):
Határidő:
2018. december 13. hétfő 12 óra. 
A 2019.-es keresztféléves MA/MSc képzésekre jelentkezetteknek: 2018. november 19. 12.00
Csak az elektronikusan feltöltött szakdolgozat adható le.

A záróvizsgára jelentkezés határideje: 2018. november 29. - december 13.
A 2019.-es keresztféléves MA/MSc képzésekre jelentkezetteknek: 2018. november 12. 6.00 - november 26.

A szakdolgozatok leadásának helyszíne:

Oroszné Hank Katalin, 9024 Győr, Liszt Ferenc u. 42 I. emelet 156. iroda

Ha a szakdolgozatot postán adják fel, akkor az Egyetem és a Kar neve mellett szíveskedjenek a belső konzulens nevét is feltüntetni a borítékon.
Aki az abszolutóriumot követő félévben, vagy későbbi félévben ír szakdolgozatot vagy tesz záróvizsgát (tehát hallgatói jogviszony nélkül), annak fizetési kötelezettsége van. A részletekről a tanulmányi ügyintézők tudnak tájékoztatást adni.

Diplomaátadó ünnepély:   Városi Egyetemi Csarnok

Általános információk

 

A szakdolgozat elkészítésére, így a szakszeminárium kurzus felvételére legkorábban a mintatanterv szerint megjelölt félévben van lehetőség, gyakorlatilag abban a félévben célszerű felvenni a tantárgyat és készíteni a szakdolgozatot, amelyik félévre az összes hátralévő kreditet és tantárgyat fel tudják venni, azaz várhatóan végeznek (abszolutórium szereznek) az adott félévben.
A regisztráció a szakdolgozat megírásának félévét megelőző vizsgaidőszak végén kezdődik - pontos adatok mindig a határidők rész alatt láthatók.
Aki bejelentkezett szakdolgozat írásra valamely félévben, de nem nyújtott be szakdolgozatot, akkor arra a félévre, amikor szándékozik folytatni, újra be kell jelentkeznie. A benyújtott és elégtelentől különböző érdemjegyre bírált szakdolgozatot a benyújtástól számított három évig nem lehet újra írni, a három év leteltével viszont mindenképpen új szakdolgozatot kell készíteni, tehát akkor regisztrálni is kell.

A dolgozatot az alábbiak szerint kell elkészíteni:

 

Csak leíró jellegű dolgozat nem fogadható el, a szakdolgozatnak elemzést kell tartalmaznia, amely primer kutatáson vagy szekunder kutatáson alapul.

A szakdolgozat szakmai kérdéseivel kapcsolatosan a belső konzulens nyújt részletesebb szakmai útmutatást, kérdéseiket hozzá szíveskedjenek intézni.

A dolgozat akkor adható be, ha a belső - és ha van, akkor a külső konzulens - a beadást aláírásával igazolja a diplomamunkába bekötött adatlapon. Az aláírásokat a hallgató szerzi be. 


A szakdolgozat terjedelme – mellékletek nélkül - felsőoktatási szakképzésen legalább 25, legfeljebb 40 oldal, alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal, mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.
A szakdolgozatot 1 nyomtatott – környezetvédelmi okokból javasoljuk a kétoldalas nyomtatást -, bekötött példányban (a konzulens(ek) által aláírva) kell leadni és a könyvtári elektronikus felületre feltölteni (http://lib.sze.hu). (A határidő ugyanaz.)

Ha nem találnak itt kérdésükre választ, akkor szíveskedjenek Oroszné Hank Katalin, igazgatási ügyintézőhöz fordulni a oroszne.hank.katalin@sze.hu e-mail címen.

A szakdolgozatot a belső konzulens és egy külső bíráló is értékeli (őt a belső konzulens javaslatára a dékáni titkárság kéri fel, nem lehet azonos a külső konzulenssel). A külső bírálatot beérkezés után a hallgatónak a regisztrációkor megadott e-mail címére elküdjük vagy a Neptun rendszerbe feltöltjük. A belső értékelést nem tudjuk továbbítani. A végső eredményről a két javasolt értékelés figyelembevételével a záróvizsga bizottság dönt (nem jelent egyértelmű átlagolást!!)

 

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00
Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 28. 13:30 - 23:55

Gyorslinkek

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!